តើD6 គឺជាអ្វី?

គ្រួសារD៦នេះ គឺជាចលនាដែលផ្អែកលើគោលការណ៍នៃចោតិយកថា៦ និងមានគោលបំណងដើម្បីរួបរួម បង្ហាញឲ្យឃើញនិមិត្ត ហើយបំពាក់ក្រុមជំនុំ និងគ្រួសារសម្រាប់ការបំផ្លាស់បំប្រែ។

តើនរ​ណាខ្លះគួរចូលរួម?

 • គ្រូគង្វាល & អ្នកដឹកនាំព័ន្ធកិច្ច 
 • ឪពុកម្តាយ/លោកតាលោកយាយ
 • កុមារ/គ្រូ​បង្រៀនព័ន្ធកិច្ចជីវិតគ្រួសារ

ហេតុអ្វី D6 នៅក្នុងអាស៊ី?

ក្រុមជំនុំនិងគ្រួសារគ្រីស្ទានជាច្រើនទូទាំងទ្វីបអាស៊ីកំពុងជួបផលវិបាកក្នុងការផ្ទេរកេរមរ​តកនៃជំនឿ។ សម្ព័ន្ធផ្សាយដំណឹងល្អអាស៊ី(AEA) យល់ថានេះជាកិច្ចការសំខាន់ និងកំពុងអំពាវនាវដល់ក្រុមជំនុំ និង គ្រួសារទាំងអស់ដើម្បីឈោងចាប់ឱកាសនេះធ្វើការរួមគ្នា និង ចូលរួមក្នុងការបង្កើតសិស្សគ្រប់ជំនាន់។

សន្និបាតគ្រួសារD៦

សន្និបាតគ្រួសារតាមប្រព័ន្ធអនឡាញ២០២៣នេះ មានគោលបំណងក្នុងការបំពាក់ក្រុមជំនុំដើម្បី ពង្រឹងគ្រួសារ រំពឹងថាពួកគេនឹងត្រូវបានទទួលការបំផុសគំនិត និងរៀនអនុវត្តន៍យុទ្ធសាស្រ្តជាក់ស្ដែង។ យើងក៏មានគោលបំណងជួយដល់គ្រួសារ(ផ្ទះ)ផងដែរ ដោយផ្ដោតពេលវេលាក្នុងឆ្នាំនេះ លើការពង្រឹងចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍, ធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវទំនាក់ទំនងមនុស្សពេញវ័យ-កូន និងបំពាក់ការថែទាំសេចក្ដីជំនឿនៅក្នុងផ្ទះ។

សន្និបាត គ្រួសារD6 អាស៊ី ២០២៣  ( ផ្សារភ្ជាប់ឡើងវិញ) ថ្ងៃទី ១៩-២០ ឧសភា

សន្និបាតតាមអនឡាញមួយនេះបើកទទួលអ្នកទាំងអស់គ្នា

អ្នកចូលរួមអាច៖

 • ចូលរួមតាមកម្មវិធីហ៊្សូម ZOOM ឬក៏
 • ដោយរៀបចំជាក្រុម តាមក្រុមជំនុំ រឺ គេហដ្ឋាន ដើម្បីចូលរួមតាមរយៈកម្មវិធីហ៊្សូមZOOM (សូមចុះឈ្មោះទាំងអស់គ្នាដើម្បីចូលរួម) 

កាលវិភាគកម្មវិធី

យោងតាមតារាងពេលវេលាកម្មវិធី ចាប់ផ្តើម និង ពេលវេលាបញ្ចប់ (ទាំងពីរថ្ងៃដូចគ្នា) ដោយសារនេះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍នៃតំបន់ ការសម្រាក១ម៉ោងសម្រាប់អាហារថ្ងៃត្រង់ អាចនឹងមិនត្រូវនឹងពេលវេលាក្នុងប្រទេសរបស់អ្នក សូមរៀបចំផ្តល់សម្រាប់ការនេះ។

(ចុចដើម្បីពង្រីករូបភាព)

ថ្ងៃទី១- ថ្ងៃសុក្រ ទី១៩ ខែឧសភា (Day 1 – Friday 19 May)

 • និមិត្តD៦ ផ្សារភ្ជាប់ឡើងវិញ ក្រុមជំនុំ៎+ ផ្ទះ (The D6 Vision – Reconnect Church + Home)
 • វេទិកាសំណួរ និងចម្លើយ (Panel Q&A)
 • ផ្សារភ្ជាប់ឡើងវិញនូវទំនាក់ទំនងក្នុងផ្ទះ (Reconnect Relationships in the Home)
 • ផ្សារភ្ជាប់ឡើងវិញរវាងប្តី ប្រពន្ធយើង (Reconnect with Our Spouse)
 • ឧបសគ្គនៅគ្រប់ក្រុមជំនុំ-ការបង្កើតសិស្សក្នុងគ្រួសារ (The Challenge in Every Church-Discipling Families)

 វគ្គសិក្ខាសាលា Workshops:

 • FW1: សសរស្តម្ភទាំង៨នៃការបង្កើតសិស្ស, គម្រោងដើម្បីបន្ត​សេចក្ដីជំនឿពីមួយជំនាន់ទៅមួយជំនាន់
  (
  The 8 Pillars of Discipleship; A framework to Pass Down Faith)
 • FW2: Recovering from our Father & Mother Wounds (men only)

  ជាសះស្បើយពីរបួសឳពុក/ម្ដាយ (សម្រាប់បុរសរីតែប៉ុណ្ណោះ)
  (This Workshop is in ENGLISH ONLY, no Khmer translation; វគ្គសិក្ខាសាលានេះគ្រាន់តែជាភាសាអង់គ្លេសប៉ុណ្ណោះ។ )

 • FW3: Recovering from our Father & Mother Wounds (women only)

  ជាសះស្បើយពីរបួសឳពុក/ម្ដាយ (សម្រាប់ស្ត្រីតែប៉ុណ្ណោះ)
  (This Workshop is in ENGLISH ONLY, no Khmer translation; វគ្គសិក្ខាសាលានេះគ្រាន់តែជាភាសាអង់គ្លេសប៉ុណ្ណោះ។ )

 • FW4: Re-Engineer-Resource-Reconnect: For Every Local Church
  (This Workshop is in ENGLISH ONLY, no Khmer translation; វគ្គសិក្ខាសាលានេះគ្រាន់តែជាភាសាអង់គ្លេសប៉ុណ្ណោះ។ )

ថ្ងៃទី២  ថ្ងៃសៅរ៏ ទី ២០ ឧសភា (Day 2 – Saturday 20 May)

 • ផ្សារភ្ជាប់អាពាហ៍ពិពាហ៍របស់យើងឡើងវិញ
  (Reconnect Our Marriages)
 • ផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងគ្រួសារឡើងវិញ-ដំណើរ​ខ្ជះខ្ជាយភាពជាឳពុក
  (Reconnect Family Relationships – A Prodigal Father’s Journey)
 • ឧបសគ្គចំពោះគ្រួសារវ័យក្មេងក្នុងការរក្សាទំនាក់ទំនង និងការថែទាំសេចក្ដីជំនឿក្នុងផ្ទះ
  (Challenges to Young Families Staying Connected and Nurturing Faith @ Home)

​វគ្គសិក្ខាសាលា (Workshops):

  • SW1: ៥​ ជ្រុង៖ ​គោលការណ៍នៃការបង្កើតសិស្សក្នុងគ្រួសារ
   (5 Plates: A Family Discipleship Framework)

  • SW2:Reconnect Family Relationships (Fatherhood)

   (This Workshop is in ENGLISH ONLY, no Khmer translation; វគ្គសិក្ខាសាលានេះគ្រាន់តែជាភាសាអង់គ្លេសប៉ុណ្ណោះ។ )

  • SW3: ឳពុកម្ដាយវ័យក្មេងថែទាំសេចក្ដីជំនឿនៅក្នុងផ្ទះ
   (Young Parents Nurturing Faith in the Home)

ទស្សនវិស្ស័យ ​D៦ត្រូវបាន​ប្រកាន់ភ្ជាប់នៅក្នុងក្រុមជំនុំ និងគ្រួសារ
(The D6 Vision Lived Out in Church and Home)

ការបកប្រែភាសា

អំឡុងពេលប្រជុំ មានការបកប្រែជាភាសាខ្មែរ៖

(ដាក់បញ្ជូលភាសារបស់អ្នក រឺ គ្រាមភាសាដែលអ្នកនឹងបកប្រែ)


 

ជួបជាមួយវាគ្មិនរបស់យើង

ថែរី វីល្លៀម្ស៍
Terry Williams

អ្នកជំនាញផ្នែកព័ន្ធកិច្ចកុមារ និងគ្រួសារ
SU អន្តរជាតិ

វេជ្ជបណ្ឌិត ឆាយ៉ុន យូកុសាកុល
Dr Chaiyun Ukosakul

នាយកCoaching ផ្នែក «​ការយកចិត្តទុកដាក់ដែលមានសុខភាពល្អ»
នាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍន៍សង្គម

លោកបណ្ឌិត រ៉ុន ហាន់ធើ
Dr Ron Hunter

ស្ថាបនិក D៦
នាយកគ្រប់គ្រង Randall House

Ps Mike Trimble

Pastor

ការចុះឈ្មោះនឹងបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី ១៦ ឧសភា
Registration closes 16 May.

Early bird rate closed.

តម្លៃ: ថ្ងៃទី ១ ខែឧសភា – ១៦ ឧសភា ២០២៣ (1 May-16 May) :

 • ១នាក់: ១០ ដុល្លារ/១នាក់ (Individual: $10/person) ឬ 

 • ក្រុម:​៥០ ដុល្លារ /៦នាក់ (Group: $50/6 persons)

គ្រាំទ្រ សន្និបាតD6អាស៊ី និង ចែករំលែកពាក្យ

ទាញយកខិតបណ្ណ័ផ្សព្វផ្សាយ នឹងជួយផ្ញើបន្តទៅក្រុមជំនុំ បណ្តាញព័ន្ធកិច្ច និង គ្រួសាររបស់អ្នក។ សូមចុចលើខិតបណ្ណ័
និង Right click ដើម្បីរក្សារូបភាពទុក។

វីដេអូ Videos

វីដេអូ

ទស្សនាវីដេអូខ្លះៗ របស់គ្រូបង្រៀនយើង កាលពីឆ្នាំ២០២២នៃសន្និបាតD6អាស៊ីជាភាសាអង់គ្លេស
(វីដេអូទាំងនោះនឹងបង្កើតព្រះពរសម្រាប់អ្នក ហើយគ្រប់ទាំងវិដេអូ គឺមានកម្មសិទ្ធប្រាជ្ញា
របស់សន្និបាតD6 អាស៊ីឆ្នាំ២០២២ សូមកុំទាញយក រឺ ចែកចាយបន្តដោយគ្មានការ
អនុញ្ញាត។ រហូតដល់ការស្នើសុំមានការឆ្លើយតប)

លោក MARK HOLMES ការកសាងស្ពានរវាងក្រុមជំនុំ និង ផ្ទះ/គ្រួសារ

លោក DENNIS RAINEY ធ្វើជាមនុស្សដែលព្រះអម្ចាស់បានត្រាស់ហៅអោយយើងធ្វើ


 

តើពួកគាត់និយាយអំពីអ្វី

អ្នកដែលបានចូលរួមសិក្ខាសាលាគ្រួសារ D6 មកពីជុំវិញពិភពលោក….

caret-down caret-up caret-left caret-right
Ps Jerry

ខ្ញុំមានបទពិសោធន៍ថា ជាជីវិត-ការផ្លាស់ប្តូរ។ យើងចង់នាំកិច្ចការដែលយើងបានរៀនមកដល់ក្រុមជំនុំ និង អនុវត្តន៍នូវអ្វីដែលយើងអាចធ្វើទៅបាន។

Joseph

អ្វីដែលខ្ញុំបានរៀនសំខាន់ជាងគេនោះគឺ ការស្តារឡើងវិញនៅក្នុងគ្រួសារ នៅក្នុងអាពាហ៌ពិពាហ៌ និង ការទំនាក់ទំនង មិនមែនគ្រាន់តែជាមួយព្រះជាម្ចាស់​ប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែជាមួយសមាជិកគ្រួសារផងដែរ។

Dadina

ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថា D6 ពិតជាជួយខ្ញុំនៅក្នុងព័ន្ធកិច្ចកុមារ និង ជួយខ្ញុំដែលជាឪពុកម្តាយសំរាប់កូនៗរបស់ខ្ញុំ។

Elsie

ខ្ញុំពិតជាមានកិត្តិយស់ណាស់ដែលមានឱកាសចូលរួមសិក្ខាសាលាD6។ ខ្ញុំបានរៀនច្រើន និង ស្តាយដែលឥឡូវកូនស្រី២នាក់របស់ខ្ញុំធំពេញវ័យហើយ​។ ខ្ញុំគិតថាបើសិនខ្ញុំបានចូលរួមសិក្ខាសាលានេះនៅពេលដែលកូនស្រី២នាក់របស់ខ្ញុំនៅតូចមិនដឹងល្អប៉ុណ្ណាទេ។ សរសើរតម្កើងព្រះជាម្ចាស់ដែលយើងនៅតែអាចដឹកនាំកូនៗដោយផ្ទាល់ដរាបណាពួកគាត់រស់នៅជាមួយពួកយើង។ សរសើរតម្កើងព្រះជាម្ចាស់សំរាប់បុគ្គលដែលមានធនធានដ៏អស្ចារ្យ​។ សិក្ខាសាលានេះពិតជាជួយបានច្រើនណាស់។

សន្និបាត គ្រួសារD6 អាស៊ី

២០២៣ ( ផ្សារភ្ជាប់ឡើងវិញ) ថ្ងៃទី ១៩-២០ ឧសភា. សន្និបាតតាមអនឡាញមួយនេះបើកទទួលអ្នកទាំងអស់គ្នា

ចូលរួមបញ្ជីផ្ញើសំបុត្រសន្និបាតD6អាស៊ី

JOIN D6ASIA MAILING LIST

សូមផ្តល់ការកំណត់សំគាល់មកកាន់យើងប្រសិនលោកអ្នកមានសំនួរ រឺ ប្រសិនបើលោក
អ្នកចង់ធ្វើជាដៃគូរសហការណ៏ជាមួយយើងដើម្បីរៀបចំD6 នៅក្នុងប្រទេសរបស់យើង

នឹងបន្តធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព

ពត៌មានលម្អិតបន្ថែមអំពីសិក្ខាសាលានឹងមកដល់ពេលឆាប់ៗនេះ… សូមផ្ញើអ៊ីម៉ែលមកកាន់យើងដើម្បីអោយយើងដាក់ចូលក្នុងបញ្ជីរអ៊ីម៉ែល