สัมมนา D6 คืออะไร?...

คือสัมมนาที่ยึดหลักในพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติบทที่ 6 เพื่อสานสัมพันธ์ ถ่ายทอดนิมิต เตรียมคริสตจักรและครอบครัวสำหรับการเปลี่ยนแปลง

ทำไมจึงจัดสำหรับเอเชีย ?...

เพราะคริสตจักรและครอบครัวคริสเตียนทั่วเอเชียกำลังดิ้นรนที่จะส่งต่อมรดกแห่งความเชื่อ สหกิจคริสเตียนเอเชีย (AEA) มีภาระใจนี้จึงเรียกร้องให้คริสตจักรและครอบครัวคริสเตียนสนองตอบและร่วมมือกันในการสร้างคนรุ่นใหม่ให้เป็นสาวก

ประชุมสัมมนาครอบครัวชาวเอเชีย ปี 2022 (ทางซูม) ฟรี!

การสัมมนาเกี่ยวกับครอบครัวครั้งนี้จัดให้ลงทะเบียนฟรี (แต่รับการถวายเพื่อช่วยเรื่องค่าใช้จ่าย) ทุกช่วงจะเป็นภาษาอังกฤษแต่มีการแปลเป็นภาษาไทยไปด้วย  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่หรือติดต่อพวกเราเพื่อเข้าชื่อรับเอกสารเพิ่มเติม

ใครที่ควรเข้าร่วม?

คริสตจักรและครอบครัว

  • ศิษยาภิบาลอาวุโส

  • ศิษยาภิบาล และผู้นำ

  • หัวหน้าหน่วยงาน

  • อาสาสมัคร

  • พ่อแม่    ปู่ย่าตายาย

  • พ่อแม่ฝ่ายวิญญาณ

เวลาไทย

ประชุมสัมมนาครอบครัวชาวเอเชีย ปี 2022

(ทางซูม) ฟรี!

ลงทะเบียนฟรีได้เลย!

การสัมมนาเกี่ยวกับครอบครัวครั้งนี้จัดให้ลงทะเบียนฟรี (แต่รับการถวายเพื่อช่วยเรื่องค่าใช้จ่าย) 

การประชุมทุกหัวข้อจะมีการแปลภาษาไทย

Ron Hunter Jr

ดีเอ็นเอของครอบครัวแบบ D6

Pastor Matthew Ling

นิมิตสำหรับคริสตจักรท้องถิ่น

การสัมมนาหลัก

CASSIE CARSTENS

โลกต้องการบิดา

DRS CHRIS & FUNG FONG CHEAH

การเลี้ยงลูกอย่างตั้งใจ

REV VIJAYESH LAL

การสื่อสารและการให้อภัย

LEE WEE MIN

การเลี้ยงดูบุตรในยุคขาดความเชื่อ

PS SIMON & ZACHARY SAY

สิ่งท้าทายของการเลี้ยงดูบุตรในความเชื่อ (ในทัศนะของพ่อและลูก)

KATHLEEN TROCK-MOLHOEK

รื้อฟื้นความเข้มแข็งของครอบครัวผ่านการสร้างสาวก

ยินดีต้อนรับทุกท่าน!

พฤหัสบดี 9 มิถุนายน 2022

วันนี้สำหรับศิษยาภิบาล ผู้ปกครองและหัวหน้าหน่วยงานเท่านั้น


 

TW1 - JIM BURNS

ช่วยพ่อแม่ในการส่งเสริมให้ลูกเริ่มมีการเติบโตฝ่ายวิญญาณ

TW2: BRIAN HAYNES

การจ้างงานผู้รับใช้ในพันธกิจ D6 และเปิดรับอาสาสมัคร D6

TW3: PHIL VISCHER

เราสอนเรื่องอะไรและสอนอย่างไร

TW4a: TODD MEADOWS

พันธกิจครอบครัวในคริสตจักรเล็ก

TW4b: TIM SMITH

การสร้างเอกลักษณ์ของครอบครัว

TW5: TODD WAGNER

ชีวิตสมรสคือพันธกิจอย่างแรกของคุณ

TW6: MARK HOLMEN

การสร้างสะพานเชื่อมระหว่างคริสตจักรกับบ้าน

TW7: JOSH & SEAN MCDOWELL

ความจริงที่เปลี่ยนชีวิตสำหรับคนในยุคที่ช่างสงสัย

ศุกร์ 10 มิ.ย. และ เสาร์ 11 มิ.ย. การประชุมเชิงปฏิบัติการ-การประชุมหลัก


 

FW1 & SW1: EMERSON EGGERICHS

รัก และ เคารพ

SW2 (Sat only): CLIFF & WAI JIA TAM

การมอบมรดกแห่งความเชื่อ: การสร้างสาวกในครอบครัวของคุณแต่ละวัน

FW3 & SW3: DENNIS RAINEY

การเป็นคนอย่างที่พระเจ้าเรียกให้คุณเป็น

FW4 & SW4: CAROL BARNIER

พ่อแม่และบุตรน้อยหลงหาย

FW5 & SW5: SEAN MCDOWEL

เด็ก วัยรุ่น และ รูปโป๊

FW6 & SW6: GARY CHAPMAN

สิ่งที่ฉันอยากรู้ก่อนเป็นพ่อแม่

FW7 & SW7: LYDIA RANDALL

การใช้เทคโนโลยีอย่างถวายเกียรติแด่พระเจ้า และความยุ่งที่เป็นเรื่องดีแบบใหม่

REGISTRATION FORMS

D6 Mailing List

CONNECT WITH US.

Do drop us a note if you have any questions or if you would like to partner us to build D6 in your country!